خط مشی ایروف 2018-05-21T06:24:31+00:00

خط مشی ایروف

شرکت ایروف به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های صنایع مفتولی کشور براساس مشتری مداری و بهبود کیفیت زندگی کارکنان و پیشگیری از صدمات وارده، جلوگیری از آلودگی محیط زیست در جهت توسعه پایدار، استقرار سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001-2008 را سر لوحه عملکرد خود جهت بهبود مستمر در تمامی سطوح سازمان قرار داده است.

بدین منظور خود را متعهد به استقرار اثر بخش سیستم مذکور از طریق اجرای اصول ذیل می داند :

  • ارتقاء توان فنی، مهارت و دانش کارکنان شرکت با فراهم نمودن آموزشهای لازم برای کارکنان به منظور دستیابی به کیفیت مطلوب در محصولات
  • رعایت آخرین استانداردهای فنی و مهندسی مطابق با سطح کیفیت مورد انتظار مشتریان
  • تلاش برای استفاده از فناوری های جدید جهت ارتقاء بهره وری منابع
  • جلب نظر و افزایش رضایت مشتریان با تولید به موقع و رعایت مشخصات کیفیتی و فنی
  • بهبود فرآیندها و سیستم ها از طریق استفاده از راهکارها و به کارگیری دانش نوین و استفاده از استانداردهای لازم در جهت بهبود مستمر و اثر بخش سیستم مدیریت کیفیت سازمان
  • ایجاد محیطی ایمن و بهداشتی برای کارکنان
  • ارتقاء فرهنگ بهداشت، ایمنی و زیست محیطی و ایجاد فضای ارتباطی باز و تعامل سازنده بین مدیریت، کارکنان و ذینفعان
  • پیشگیری و کاهش آلودگی های زیست محیطی موجود
  • تحقیق و توسعه فرآیندها و محصولات و دانش محوری بودن سازمان

این خط مشی همواره مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و مدیریت سازمان خود را متعهد به دستیابی به اهداف فوق در راستای برآورده نمودن الزامات قانونی و نیازمندی های مشتری میداند. تحقق اصول مذکور در راستای مشارکت همه کارکنان شرکت ایروف امکان پذیر است، از این رو ضروری است کلیه کارکنان با درک اهمیت آن تمام تلاش خود را برای تحقق کاملتر این خط مشی بعمل آورند.