آزمایشگاه 2018-05-23T11:56:28+00:00

بخش کنترل کیفیت و واحد شیمی

مستندسازی، نمونه برداری و کنترل مستمر فرآیند‌ها، نیاز اساسی تولید به شیوه علمی است. بخش کنترل کیفیت در شرکت ایروف مواد اولیه و سایر مواد مصرفی را در بدو ورود تحت استانداردهای تعریف شده خود، کنترل می‌نماید. استفاده از آزمایشگاه مجهز شیمی امکان کنترل خواص مواد مصرفی تولید و آزمایشگاه مکانیک، کنترل قابلیت‌های فیزیکی و مکانیکی محصول همزمان با تولید را برای پرسنل متخصص این بخش فراهم نموده است. این بخش همچنین ضمن کنترل نیازها و الزامات اعلام شده مشتریان، صدور گواهینامه‌های انطباق محصول را نیز در موارد مقتضی به عهده دارد. در بخش تحقیق و توسعه، نیروهای متخصصی با مدارج علمی معتبر و تحصیلات آکادمیک گردآمده و به اموری در جهت تحقیق و توسعه مبانی صنعت مفتول می‌پردازند این بخش با همکاری  مهندسان شاغل در واحد کنترل کیفیت و با استفاده از امکانات آزمایشگاهی پیشرفته، در نظر دارند زمینه‌های توسعه علمی و نوآوری‌های تکنولوژیکی را برای آینده این صنعت فراهم نمایند. دریافت گواهینامه ISO و گرید A+ صنعت خودرو از دستاوردهای این بخش می‌باشد.

آزمایشگاه این شرکت با استفاده از دستگاه های پیشرفته و به روز قابلیت انجام تست های زیر را دارد :

  • سختی سنجی ماکرو (راکول)                              متوسط سه نقطه، بدون مانت
  • سختی سنجی ماکرو (ویکرز)                              متوسط سه نقطه، بدون مانت
  • سختی سنجی ماکرو (برینل)                              متوسط سه نقطه، بدون مانت
  • متالوگرافی
  • مانت
  • آماده سازی نمونه کشش
  • کشش فلزات (استحکام کششی، استحکام تسلیم، درصد ازدیاد طول، کاهش سطح مقطع)
  • تست خمش زیگزاگی